Nejčastější otázky k suchým toaletám Biolan

Dostala se vám kompostovací toaleta do hledáčku, ale zatím vlastně nevíte, co si pod tím představit, nebo jestli je opravdu tím, co skutečně potřebujete a chcete? 

Toalety Biolan jsou moderní, ekologické a hygienické suché toalety. Všechny typy jsou designově povedené a působí na pohled jako klasické toalety. Menší toalety vhodné na chalupu a chatu se instalují přímo na podlahu a nevyžadují mnoho místa, větší toalety (Eco, Populett) vhodné i pro ubytovací zařízení, se instalují pod úroveň podlahy. Jsou pohodlné, bez zápachu, snadno se vyprazdňují. Není jim prostě co vytknout.

Pojďme se podívat na nejčastější otázky a obavy, které pojem kompostovací WC obklopují.

 1. Jak funguje kompostovací záchod?
 2. Nesmrdí to? 
 3. K čemu je potřeba zásypový materiál?
 4. Jak dlouho vydrží jedno balení zásypového materiálu?
 5. Jak vyprázdnit toaletu?
 6. Je potřeba toaletu něčím vyložit?
 7. Mohu odpad nějak využít? 
 8. Co dělat s kapalinou z toalety?
 9. Jaký použít toaletní papír?
 10. Lze toaletu využívat celoročně?
 11. Je to náročné na obsluhu? 
 12. Jak toalety čistit?
 13. Jaké jsou možnosti na výběr? 
 14. Kde všude mohu toaletu využít?
 15. Zvládnu to nainstalovat sám?
 16. Jak si upravit místnost?


 

1. Jak funguje kompostovací záchod? 

Kompostovací záchod řadíme mezi suché toalety. Toaleta obsahuje zásobník pro sběr tuhého odpadu, který je následně kompostován a využíván jako hnojivo. Toaleta podle typu odděluje kapalinu a tuhý odpad buďto průsakem kapaliny nebo rovnou během používání oddělenými cestami (tzv. separační toaleta). Po vykonání potřeby je nutné využít zásypový materiál, který se dle typu toalety přidává ze zásobníku bokem, nebo využitím dávkovače zásypového materiálu, který funguje na stejném principu, jako klasické splachovadlo.

2. Nesmrdí to?

Správně nainstalovaná toaleta je hygienická, bez zápachu a pohodlná. Kvalitní zásypový materiál a dobré větrání zajistí, že vaše toaleta bude bez nepříjemného zápachu. K větracímu potrubí je možné dokoupit také ventilátor, který zvýší cirkulaci vzduchu. Ten doporučujeme zejména u toalet instalovaných v interiéru.

3. K čemu je potřeba zásypový materiál?

Zásypový materiál udržuje kompostovanou hmotu vzdušnou a zajišťuje, že kompostování je účinné a bez zápachu. Jeho účelem je zakrýt exkrementy, vázat pachy, absorbovat přebytečnou vlhkost a působit jako podpůrné médium při kompostování toaletního odpadu. Zásyp díky své kyselosti účinně pohlcuje amonný dusík z odpadu z toalety a zabraňuje tak jeho odpařování do ovzduší ve formě amoniaku. V naší nabídce najdete dva typy. Jemnější zásypový materiál pro toalety Simplett PLUS a hrubší zásypový materiál, pro ostatní typy. 

4. Jak dlouho vydrží jedno balení zásypového materiálu?

V naší nabídce najdete dvě varianty zásypového materiálu. Pro toalety Simplett PLUS je nutno použít jemnější materiál. Ten máme v balení o objemu 24 litrů a vydrží při dávkování podle návodu na cca 90 spláchnutí. Pro všechny ostatní toalety máme klasický zásypový materiál v balení o objemu 35 litrů a ten při dávkování podle návodu vystačí na 130 spláchnutí.

5. Jak vyprázdnit toaletu?

Záleží na typu toalety. O likvidaci kapalin se dozvíte více v otázce č. 8. Pro vyprazdňování tuhého obsahu jsou 3 možnosti, dle typu toalety.

 • Základní jednoduché toalety (Simplett, Simplett plus, Komplet a Separační suchá toaleta) mají přístup k odpadní nádrži řešený přes sedánek. Ten jednoduše odklopíte nahoru jako víko, nádrž (kyblík) vyjmete a jeho odpad odnesete na kompost. Po vyprázdnění opláchněte nádrž čistou vodou.
 • Kompostovací toaleta Eco má velkou odpadní nádrž a proces kompostování probíhá už v ní. Pro vyprazdňování obsahu se používá otvor na spodní zadní straně toalety, který je mimo místnost. Obsah se vyprazdňuje lopatou.
 • Kompostovací toaleta Populett je také toaleta s objemnou odpadní nádrží. Toaleta Populett je opatřena kolečky a instaluje se napůl dovnitř a napůl ven. Pro její vyprázdnění ji odpojíte od větrací trubice a odvezete ke kompostu, kde ji vyprázdníte. Kvůli velkému objemu se nabízí varianta vyprázdnění lopatou, nebo obrácením. Záchod Populett je vybaven držákem pro zdvihací zařízení na odpadové nádoby vozů na svoz odpadu.

Na další specifikace jednotlivých typů toalet se můžete podívat zde.

6. Je potřeba toaletu něčím vyložit?

Doporučujeme do nádrže vložit papírovou tašku, nebo vyložit dno kartonem či novinovým papírem a ty následně lehce zakrýt zásypovým materiálem, pro správné pohlcování vlhkosti. Následně můžete odpadní nádobu vysypat na kompost celou (včetně papírové výstelky). Druhou variantou je využití rozložitelných sáčků - ty vám usnadní následně i vyprazdňování toalety a její údržbu. Upozorňujeme však, že rozložitelné pytle patří pouze do uzavřených kompostérů - pro jejich rozložení jsou potřebné specifické podmínky na vlhkost a teplotu. V případě, že se rozhodnete využívat kompostovatelné sáčky, nezapomínejte i tak občas nádrž očistit čistou vodou. 

7. Mohu odpad nějak využít?

Po naplnění odpadní nádrže vysypte její obsah na kompost. Obsah zde po roce zkompostuje a můžete jej využít jako hnojivo (doporučujeme ale využívat pouze na okrasné rostliny a nehnojit s tímto ovoce a zeleninu, stejně jako průsakovou tekutinu (viz níže)). Moč, oddělenou při separaci pak můžete využít také pro hnojení, vzhledem k vysokému obsahu dusíku. Protože je však vysoce koncentrovaná, je důležité ji naředit s čistou vodou 1:10, abyste rostliny nespálili. Průsakovou kapalinu můžete využít pro rostliny, které nejsou určené ke konzumaci. Řeďte s vodou 1:5. (Více u otázky č.8.)

8. Co dělat s kapalinou z toalety?

Kapalina se může oddělovat dvěma způsoby:

 • přímo v sedátku (separační wc) – odděluje se čistě moč, která je vedena trubkou do kanystru nebo jiné sběrné nádoby.
 • průsakem – veškerý odpad se sbírá do jedné nádoby, ze které následně tekutina prosakuje na skrz do připojené sběrné nádoby.

Pozor: Sběrná nádoba musí být umístěna pod úrovní toalety, jak u separačních, tak průsakových toalet, aby kapalina správně odtékala. 

Podle toho, jakým způsobem ve své toaletě kapalinu oddělujete, se doporučují možnosti, jak s ní nakládat.

 • Separační kapalina – moč zdravého člověka je relativně sterilní a neobsahuje velké množství patogenů, můžete ji proto využít přímo na vlastní zahradě jako hnojivo. Nepouštějte tekutinu však přímo do země, kvůli vysokému obsahu živin. Pro sběr kapaliny připojte kanystr nebo jinou sběrnou nádobu. Následně nařeďte s čistou vodou (1 díl moči, 10 dílů vody) a  využijte pro zalévání. Doporučuje se zalévat 10 cm od báze rostliny.
 • Průsaková kapalina – stejně jako u separační kapaliny i zde doporučujeme sběr kapaliny do vyhrazené nádoby. Kapalinu je také vhodné využít jako hnojivo, ovšem pouze pro okrasné rostliny, květiny, stromy, keře a trávu. Nedoporučuje se ji využívat na pozemku, kde se pěstují rostliny určené ke konzumaci. Pro využití jako hnojivo ji nařeďte s vodou (1 díl kapaliny, 5 dílů vody). Vzhledem k povaze průsakové kapaliny (obsahuje patogeny z exkrementů) dbejte při manipulaci s ní na zvýšenou hygienu a použijte ochranné rukavice. Průsakovou kapalinu můžete také postupně recyklovat zpět do záchodového kompostu.

9. Jaký používat toaletní papír? 

Používejte prosím pouze recyklovaný, přírodní toaletní papír. Vyhněte se toaletnímu papíru s parfemací a bělenému toaletnímu papíru. 

10. Lze toaletu využívat celoročně?

Ano, lze. Je však důležité, jaký typ toalety zvolíte a je nutné zajistit správné zateplení místnosti. Aby se zabránilo poškození nádrže zamrznutím jejího obsahu, je nutné průběžně sledovat hladinu jejího naplnění. U toalet s dávkovačem zásypového materiálu je vhodné v zimě zásyp z dávkovače vyjmout a mít jej uchovaný mimo (v suchu). Pokud by se do zásobníku na zásyp dostala vlhkost a zásyp by zmrznul, splachování nebude fungovat. Srovnání jednotlivých toalet a možnost využití celoročního provozu najdete v tomto článku.

11. Je to náročné na obsluhu?

Toalety Biolan jsou na obsluhu velmi jednoduché. Důležité je nezapomínat na zásypový materiál, který zabraňuje vzniku zápachu a je důležitý pro kompostování obsahu. U separačních toalet se doporučuje občas opláchnout přední část sedátka, určenou pro separaci kapaliny, čistou vodou. Po naplnění toalety jednoduše vyprázdníte odpadní nádobu, opláchnete čistou vodou a můžete opět používat.

12. Jak toalety čistit?

Údržba u toalet se může podle typů lehce lišit. Sedátka a případně další povrchy toalet lze omýt běžnými čistícími prostředky pro domácnost. Odpadní nádrže je dobré po každém vynesení vypláchnout čistou vodou. U separačních toalet je vhodné alespoň 1x ročně umýt nádobu na kapalinu a trychtýř a propláchnout trubku na kapalinu teplou vodou a slabým saponátem nebo jedlou sodou (biodegradabilní saponáty z naší nabídky najdete tady). 

13. Jaké jsou možnosti na výběr?

V naší nabídce najdete 6 typů suchých toalet od značky Biolan. Jednotlivé typy toalet, jejich specifikace a tipy, jak si správně vybrat, jsme pro vás sepsali v tomto článku.

14. Kde všude mohu toaletu využít?

Toalety se využívají většinou na zahradách a chalupách. Některé typy však lze využít i ve víkendových domech nebo například v ubytovacích zařízeních jako jsou campy, maringotky apod. Některé typy můžete nainstalovat také v obytném voze. Více v tomto článku.

15. Zvládnu to nainstalovat sám?

Separační toaleta svépomocí? Žádný problém! Instalace je velmi jednoduchá a zvládnete ji určitě sami. Jednodušší toalety se instalují přímo na podlahu a nevyžadují mnoho místa. Kompostovací toalety jsou instalovány pod úroveň podlahy, jejich instalaci však s trochou zručnosti zvládnete i sami. Při instalaci je důležité myslet na ventilaci a sběr průsakové kapaliny (v obou případech je nutné vyřezat díru v budce/místnosti), případně na dostupnost odpadní nádrže.

16. Jak si upravit místnost?

Jak si upravíte místnost, kde bude toaleta umístěna je samozřejmě na vás. Doporučujeme však mít toaletu umístěnou co nejblíže ke dveřím, aby při manipulaci s odpadem byla cesta od toalety na místo vyprázdnění co nejkratší. V blízkosti je vhodné mít umyvadlo a v prostoru toalety umístěný koš na odpadky, abyste mohli oddělovat nekompostovatelný odpad od kompostovatelného. Vzhledem k manipulaci s odpadem se nedoporučuje, aby cesta s ním vedla přes obytné místnosti. Zvažte proto pečlivě, kde toaletu umístit.Nenašli jste zde odpověď na svou otázku, nebo prostě jen váháte, který typ toalety zvolit? Ozvěte se nám. Rádi na vaše otázky odpovíme a pomůžeme vám vybrat toaletu právě pro vás.