(Ne)malé benefity třídění odpadu v domácnosti

„Domov je místo, kde bychom se měli cítit bezpečně a pohodlně,“ zní citát od kanadské spisovatelky Catherine Pulsiferové a my souhlasíme. Avšak abychom se doma cítili pohodlně a v bezpečí, měli bychom se o něj vzorně starat. Tříděním odpadu pomůžeme nejen našemu domovu a životnímu prostředí, ale také sobě i své peněžence. Třídění odpadu může zlepšit vaši domácnost a váš život několika způsoby.

Čistší domov

Správnou likvidací odpadu se váš domov zbaví nepříjemných pachů a odpadků, čímž se vytvoří čistší a příjemnější prostředí k bydlení. Separováním bioodpadu od komunálního odpadu se vyhnete zapáchajícím košům a nepřilákáte škůdce. Zároveň budou vaše prostory čisté a uspořádané, s více místy pro pohyb a lepší organizaci. Podívejte naši nabídku interiérových košů. Myslete na to, že do odpadu nepatří pouze prázdné obaly a biodopad. Starý nábytek či zkažené spotřebiče uložené na půdě či v suterénu poskytují úkryt pro škůdce.

Pokud si nejste jisti, podívejte se jak správně třídit odpad v našem předchozím článku. A pokud stále nemáte kam s tříděným odpadem, mohly by se vám hodit tyhle tašky na tříděný odpad, nebo koš na tříděný odpad.

Zemito odpadky2

 

Zlepšení zdraví a hygieny

Správnou likvidací nebezpečného a infekčního odpadu můžete snížit riziko vystavení se škodlivým látkam a chránit své zdraví a zdraví své rodiny. Nesprávné nakládání s odpadem může vést k šíření organismů způsobujících nemoci. Hnijící odpad je živnou půdou pro bakterie a plísně. Vyhněte se kožním vyrážkám, alergiím ale i dýchacím potížím tříděním odpadu.

Ochrana přírodních zdrojů

Snížením množství odpadu na skládkách a podporou recyklace můžete přispět k ochraně přírodních zdrojů ak udržitelnější budoucnosti. Recyklace šetří přírodní zdroje, jako je voda, energie, stromy, nerastné suroviny.

Zemito odpadky


A na závěr

Pamatujte, že nejvíc však benefituje naše životní prostředí. Pravidelné třídění odpadu je důležitým krokem k udržitelnější budoucnosti. Průměrný Čech vyprodukuje 551 kg komunálního odpadu ročně. Separováním začneme v našem světě vidět změny k lepšímu. Vezměme to do vlastních rukou.