4 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMPOSTOVÁNÍ

  1. Správná velikost materiálu

 

Jedná se především o úpravu uhlíkatých materiálů jako jsou dřevo, stonky starších rostlin, tvrdší části zeleniny, sláma, kukuřičné křoví. Upravit velikost materiálu můžeme pučením, lámáním, sekáním nebo stříháním. Jako nejideálnější prostředek pro úpravu dřevěného materiálu je použití kvalitního, celokovového, zahradního drtiče Shark, který bez problémů podrtí větve i s listím a dřevní stonky až do průměru 4,5 cm.

Náš tip: Štěpku z větví s větším průměrem můžete použít jako okrasný doplněk na Vaší zahradě (okolo keřů, chodníků, pod stromy).

 

  1. Kompostujme a míchejme všechny materiály

 

Pro správné fungování celého procesu je nezbytné kontrolovaně přidávat a míchat všechny materiály. Dusíkaté materiály (hnůj, trus, posečená tráva, kuchyňský bioodpad, posklizňové zbytky ze zahrady) mícháme s uhlíkatými (dřevní štěpka, piliny, hobliny, listí, sláma, papír) v objemovém poměru přibližně 1:1.

Náš tip: Uhlíkaté materiály vznikají v jiném ročním období než dusíkaté, proto je dobré si je upravené uskladnit např. v pytlích vedle kompostéru.

 

  1. Dostatečný přístup vzduchu

 

Kompostování je aerobní proces a bez vzduchu všechen materiál jen hnije a zapáchá. Proto je potřebné kompostovanou hromadu dostatečně provzdušňovat. Díky obsahu větších částí materiálu v kompostéru (stonky, skořápky, drobné větvičky aj.) se vytvářejí vzduchové dutiny, které dodávají kompostu strukturu. Důležitý je také výběr kompostéru s větším počtem větracích otvorů a překopávání celého kompostu 1 - 2x po dobu rozkladu.

Náš tip: Pro ty z Vás, kterým se nechce celou hromadu pracně překopávat doporučujeme použít pomůcku určenou na provzdušňování a míchání kompostu, aerátor.

 

  1. Správná vlhkost materiálu

 

Správná vlhkost materiálu bezprostředně souvisí se splněním předcházejících třech zásad. Bez dostatečné vlhkosti se celý proces zpomaluje a někdy se může až zastavit, a naopak při nadměrné vlhkosti dochází k hnilobnému procesu, případnému zkysnutí kompostu, což se projeví zápachem. Nadbytek nebo nedostatek vlhkosti regulujeme podle potřeby, a to buď přidáním vlhkého materiálu a vody, resp. dodáním suchého materiálu a vyvětráním celého kompostu.

Náš tip: Správnou vlhkost zjistíme tak, že stlačíme hrst kompostovaného materiálu v dlani (materiál z hloubky cca 20 cm pod povrchem). Pokud se po stlačení mezi prsty objeví pár kapek, tak je vše v pořádku (cca 3-4 kapky). Pokud se mezi prsty neobjeví žádná kapka nebo naopak vyteče mnoho vody, je potřeba dodat vlhký, v druhém případě suchý materiál.

4zasady_cz_1