10 tipů, jak naučit děti kompostovat

Jednou z možností zhodnocení odpadu je domácí kompostování, které v podstatě není věkem nijak zásadně limitováno. Postačí trocha snahy, malá zahrádka, případně několik žížal s domečkem, tzv. vermikompostér (doslovně přeloženo jako žížalí kompostér). Kompostovat můžeme jak venku, tak v interiéru. Využitím bioodpadu v kompostéru se chováme šetrněji k životnímu prostředí. Děti se velmi rychle učí, vše odkoukávají od rodičů, a proto přinášíme několik rad, jak naučit vaše dítě zásadám kompostování a mít kladný vztah k životnímu prostředí.

dite_kompost1

  1. V prvé řadě bychom měli jednoduše dětem vysvětlit, že kompostováním chráníme životní prostředí okolo nás, a zároveň šetříme finance.

  2. Začněte tím, že určíte nádobku na odkládání bioodpadu přímo v domácnosti, nejlépe v kuchyni. Děti jasně uvidí, kam otec loupe brambory a maminka cibuli, že není třeba zbytky házet do košem se směsným odpadem.

  3. Nenuťte děti do podrobného dělení odpadů. Úplně postačí, když jim na začátku vysvětlíte, proč se dává do kompostéru právě biologický odpad, a ne například plasty nebo sklo.

  4. Ukažte dětem, co do bionádobky patří (například čajové sáčky, kávové usazeniny, vaječné skořápky, papírové ubrousky, kuchyňské utěrky, ohryzky jablek apod.).

  5. Naučte děti pravidelně vynášet nasbíraný bioodpad do kompostéru. Pokud bydlíte v bytě, můžete váš biomateriál vozit na zahrádku, na chatu, případně nosit do zahradního kompostéru prarodičů.

  6. Proces kompostování dětem nejlépe přiblížíte přímo u kompostéru, kde vše vidí na vlastní oči. Kompostér je domovem mnoha živočichů (například žížal, brouků aj.), kterým zbytky zeleniny a ovoce velmi chutnají a produktem jejich práce je kompost.

  7. Vysvětlete dětem, že ovoce, zelenina a případně chleba napadený plísní se nejí, ale ani se nevyhazuje do koše. Dají se jednoduše zkompostovat.

  8. Kontrolovat kompostování a případné míchání, zvlhčování a provzdušňování kompostu by dítě nemělo dělat samo, ale vždy v doprovodu rodičů. Týká se to i aplikace různých urychlovačů kompostování.

  9. Při hodnocení hotového kompostu zapojte i děti, které si mohou lopatičkou odebrat vzorek substrátu z kompostéru a udělat jednoduchý test klíčivosti. Test aplikujeme v interiéru a sledujeme, jak z nádobky se sazeničkou vyrůstá drobná rostlinka.

  10. Pokud Vám vyklíčí pěkně zelená rostlinka, můžete vytáhnout větší množství kompostu a použít ho všude tam, kde obvykle používáme substráty kupované v zahradních centrech. Výsledkem naší snahy bude bohatá úroda, případně pěkné pokojové rostliny a bylinky v naší domácnosti.