Co s vánočním stromečkem po Vánocích?

Svátky jsou již za námi, ale nebojte, ještě máme trochu času odpočívat. Dnešní blog ale nebude ani o svátcích ani o odpočinku, bude o tom, jak naložit se stromečkem, který má již Vánoce za sebou. Pojďme se společně podívat na více či méně tradiční způsoby, jak se správně, ale i užitečně, rozloučit se symbolem Vánoc.

Strom1

V zahraničí to mají vyřešeno nejrůznějšími způsoby. V Anglii, ale i v jiných zemích, organizovaně sbírají vánoční stromečky ve veřejných sběrnách určených přesně pro ně. Technické služby v USA vám stromeček odvezou společně s komunálním odpadem. Z vysbíraných stromečků firmy následně vyrábí mulč, pro který si můžete přijít a zdarma jej využít. To je také výborné řešení pro udržitelné zahradničení – mulč využijete vždy a nemusíte ho v tomto případě kupovat. V každé zemi se postup mírně liší, většinou se ale firmy snaží tento zelený odpad využít. Situace u nás se tomu naštěstí blíží.

Vraťme se tedy do české reality. U nás je povědomí o recyklování a udržitelnosti o něco slabší, a proto je i méně známých metod, jak se zbavit našeho vánočního stromečku. Možná vás překvapí, že v Česku už také nějakou dobu probíhají organizované sběry vánočních stromečků. Sběr funguje hlavně ve větších městech a v každém funguje maličko jinak. V každém případě musí být stromeček odzdobený.

Pražené mohou stromky volně odložit vedle veřejně přístupných nádob na směsný odpad nebo ke kontejnerům na tříděný odpad. Jejich odvoz pak zajistí Pražské služby, které vozí odstrojené stromky specializované firmě, která je drtí a využívá je například do kompostu.

Brně každoročně zajišťuje odvoz vánočních stromečků společnost SAKO. Lidé mají možnost odvézt stromek na kterékoliv sběrné středisko odpadu nebo ho nechat ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. Zde však platí, že průměr kmene stromku musí být menší než 5 cm. V případě většího průměru kmene stromu než 5 cm je nutno stromek rozřezat na přibližně metrové kusy.

Ostravě zahajuje odvoz nejbližší pracovní den svátku Tří králů společnost OZO Ostrava. Od tohoto dne mohou občané odkládat stromky vedle kontejnerových stanovišť na směsný odpad o objemu 1 100 litrů. Svoz vánočních stromků pak pokračuje po čtyři týdny podle předem stanoveného harmonogramu.

Pravidelný odvoz a následná likvidace je zajištěna i v Českých Budějovicích, kdy mohou občané stromečky odložit u odpadových nádob, odkud budou sváženy a ukládány ve sběrných dvorech, kde budou posléze hromadně štěpkovány. Vzniklý materiál bude odvezen k dalšímu využití, zejména jako součást biomasy pro výrobu tepla v zařízení k tomu určených. Štěpky, které nelze využít pro výrobu tepla, poslouží jako technologický materiál pro rekultivaci kalojemů.

A co třeba v Plzni? I tam probíhá odvoz vánočních stromečků, a to velmi podobným způsobem jako ve výše zmíněných městech. Město bude taktéž sbírat stromečky odložené u kontejnerů. Také je čeká kompostování, a tedy aspoň trochu užitečná budoucnost.

Českých měst, které nabízí odvoz vánočních stromečků, je opravdu mnoho. Už jste se dívali, kam můžete stromek odložit vy ve vašem městě?

strom5

 

Zbavení se stromečku nemusíte nechávat jen na ostatních, ale můžete jej vzít do vlastních rukou. Využít ho můžete ať už v kompostu jako mulč, nebo jako zahradní či domácí dekorace. Jeho kmen můžete nařezat na kolečka a vyrobit z nich například nástěnnou mozaiku – jste-li tvořivá duše, popusťte uzdu svojí fantazii. Tato kolečka mohou sloužit také jako designový a přírodní chodník do vaší zahrady. Podobně můžete využít voňavé jehličí na pot-pourrí. Jestli se chcete stromečku zbavit rychle, určitě ho nepalte v domácím krbu. Jehličí obsahuje vysoce hořlavé složky jako například terpentýnový olej. Nechcete přeci, aby vám shořel komín. Pokud jste rybář, nebo bydlíte blízko jezera či rybníku, můžete do něj uschlý stromeček hodit. Tam poslouží jako přirozený úkryt pro ryby, které ho také vděčně využijí na kladení jiker. Samostatně využít můžete i chvojí. Větve jednoduše odlámejte a přikryjte jimi zahradní trvalky, okrasné stromy a zeleninu. Je to ideální přírodní izolační materiál, který je ochrání před lednovými mrazíky.

 
S4

Inspirace je víc než dost. Proč bychom tedy měli zůstávat u neudržitelných zvyků, které naše srdce ohřejí jen na pár dní? Osud přírody je mnohem důležitější, vždyť s ní jsme několik desetiletí. Snažme se, aby tu byla i ona bez nás. Věříme, že se tímto článkem aspoň trošku inspirujete.

Šťastný a zelenější nový rok!!!